Konsten att ta liften ner igen - Beslutsfattande i alpin miljö.

Hitta oss på kartan

Talare: Mathias Burestam

Ämne: Mathias Burestam är utbildad fjälledare och arbetar som skidguide för resebolaget Xtravel. Att guida människor till häftiga upplevelser kräver mer än lokal kännedom på berget. Det är viktigt att kunna hantera en grupp människor på ett professionellt sätt i alla lägen för att alla ska få en bra och säker dag. Att identifiera riskfyllt beteende och vara observant på hur vi fattar beslut i alpin miljö kan vara kritiskt för gruppens säkerhet, även om det innebär att stå över det häftiga orörda åket! Vi kommer gå igenom ett antal psykologiska faktorer som påverkar vårt beslutsfattande och hur man kan undvika fallgroparna samt diskutera generella aspekter av lavinsäkerhet.

Ingår i din éntrebiljett!

Adventure Stage B03:31